Paratoi a gorffennu seigiau salad a ffrwythau syml

URN: PPL1PC5
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Coginio Proffesiynol,Cynhyrchu a Choginio Bwyd
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

Mae’r safon hon yn ymdrin â pharatoi a chyflwyno seigiau salad a ffrwythau, er enghraifft:​

•saladau ffrwythau

•saladau llysiau
•saladau corbys a ffa

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a sgiliau technegol mae eu hangen i baratoi a gorffennu seigiau salad a ffrwythau syml. Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a gwybodaeth technegol ar gyfer y safon:

•Cynnal diogelwch bwyd sylfaenol ym maes arlwyo

•Cynnal diogelwch bwyd yn y gegin
•Rhoi cyngor sylfaenol ar alergenau i gwsmeriaid
•Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf

​Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

•Paratoi a gorffennu seigiau salad a ffrwythau syml


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1. Gwirio’r cynhwysion i sicrhau eu bod yn addas i’w paratoi
2. Dewis yr offer, cyllyll a chyfarpar cywir i baratoi a gorffennu salad a ffrwythau
3. Defnyddio’r offer, cyllyll a chyfarpar yn gywir wrth baratoi a gorffennu salad a ffrwythau
4. Paratoi’r cynhwysion yn gywir ar gyfer y saig
5. Cyflwyno’r saig i fodloni’r gofynion
6. Storio unrhyw eitemau sydd wedi’u paratoi na fyddant yn cael eu defnyddio ar unwaith yn unol â rheoliadau diogelwch bwyd​


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1. ​​Sut i storio salad a ffrwythau cyn iddynt gael eu paratoi
2. Beth ddylech chi chwilio amdano er mwyn sicrhau bod pob math o salad, ffrwythau a chynhwysion eraill yn addas i’w defnyddio
3. Pam ac i bwy y dylech roi gwybod am unrhyw broblemau gyda’r salad, ffrwythau neu gynhwysion eraill
4. Yr offer a chyfarpar cywir ar gyfer y dulliau paratoi
5. Pam mae’n bwysig defnyddio’r offer a chyfarpar cywir
6. Sut y dylech gyflawni’r dulliau paratoi yn gywir
7. Y gofynion storio cywir ar gyfer seigiau salad a ffrwythau syml na fyddant yn cael eu bwyta ar unwaith


Cwmpas/ystod

​1.Cynhwysion
1.1 ffrwythau rhewedig
1.2 ffrwythau ffres
1.3 salad ffres
1.4 ffrwythau wedi’u paratoi
1.5 salad wedi’i baratoi

  1. Paratoi trwy
2.1 bilio / plicio
2.2 trimio 
2.3 golchi
2.4 mwydo
2.5 torri
2.6 cymysgu
2.7 sesno
2.8 dogni
2.9 cyflwyno

Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2021

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

People 1st

URN gwreiddiol

PPL1FC1/16

Galwedigaethau Perthnasol

Pen-cogydd, Cogydd, Cynorthwy-ydd cegin

Cod SOC


Geiriau Allweddol

paratoi, gorffennu, salad, ffrwythau