Coginio a gorffennu cynhyrchion bara a thoes syml

URN: PPL1PC12
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Coginio Proffesiynol
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

​Mae’r safon hon yn ymdrin â choginio a gorffennu cynhyrchion bara a thoes syml, er enghraifft:

•toes wedi’i wneud o’r newydd

•toes parod wedi’i led-goginio

Byddwch yn defnyddio’r dulliau coginio a gorffennu canlynol:

•pobi

•sgleinio
•ysgeintio

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a’r sgiliau technegol mae eu hangen i goginio a gorffennu cynhyrchion bara a thoes syml. Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a’r wybodaeth dechnegol ar gyfer y safon:

•Cynnal diogelwch bwyd sylfaenol ym maes arlwyo

•Cynnal diogelwch bwyd yn y gegin
•Rhoi cyngor sylfaenol ar alergenau i gwsmeriaid
•Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf

Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

•Coginio a gorffennu cynhyrchion bara a thoes syml


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1. Gwirio’r cynhyrchion i sicrhau eu bod yn addas i’w coginio
2. Dewis yr offer a’r cyfarpar cywir i goginio a gorffennu cynhyrchion bara a thoes syml
3. Defnyddio’r offer a’r cyfarpar yn gywir wrth goginio a gorffennu cynhyrchion bara a thoes syml
4. Coginio a gorffennu’r cynnyrch yn ôl y gofyn
5. Sicrhau bod y cynnyrch bara a thoes ar y tymheredd cywir i gael ei gadw a’i weini
6. Storio unrhyw gynhyrchion bara a thoes wedi’u coginio na fyddant yn cael eu defnyddio ar unwaith yn unol â rheoliadau diogelwch bwyd


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1. Sut i storio cynhyrchion bara a thoes sydd heb eu coginio
2. Sut i wirio i sicrhau bod cynhyrchion bara a thoes yn addas i gael eu coginio a’u gorffennu
3. Pam ac i bwy y dylech roi gwybod am unrhyw broblemau gyda’r bara, toes neu gynhwysion eraill
4. Yr offer a’r cyfarpar cywir ar gyfer y dulliau coginio a gorffennu
5. Pam mae’n bwysig defnyddio’r offer a’r cyfarpar cywir
6. Sut i ddefnyddio’r dulliau coginio a gorffennu’n gywir
7. Y gofynion storio cywir ar gyfer cynhyrchion bara a thoes syml na fyddant yn cael eu bwyta ar unwaith


Cwmpas/ystod

​1.   Cynnyrch bara a thoes
1.1 Toes wedi’i wneud o’r newydd
1.2 Toes parod wedi’i led-goginio

​2.   Dulliau paratoi, coginio a gorffennu

2.1 Pobi
2.2 Sgleinio 
2.3 Ysgeintio


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2021

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

People 1st

URN gwreiddiol

PPL 1FPC816

Galwedigaethau Perthnasol

Pen-cogydd, Cogydd, Cynorthwy-ydd cegin

Cod SOC


Geiriau Allweddol

coginio, gorffennu, bara, toes