Paratoi a choginio protein llysiau

URN: PPL1PC10
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Coginio Proffesiynol
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

​Mae’r safon hon yn ymdrin â pharatoi a choginio cynhyrchion ar gyfer seigiau protein llysiau, er enghraifft:

•byrger, selsig neu friwgig Quorn

•tofu / toffw
•protein llysiau ansoddedig

Mae’r safon yn ymdrin â dulliau paratoi a choginio sy’n gysylltiedig â seigiau protein llysiau a’r gwahanol fathau gan gynnwys rhewedig, oer a sych.

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a sgiliau technegol mae eu hangen i baratoi a choginio protein llysiau. Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a gwybodaeth technegol ar gyfer y safon:

•Cynnal diogelwch bwyd sylfaenol ym maes arlwyo

•Cynnal diogelwch bwyd yn y gegin
•Rhoi cyngor sylfaenol ar alergenau i gwsmeriaid
•Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf

Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

•Paratoi a choginio protein llysiau ar gyfer seigiau sylfaenol


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1. Gwirio’r protein llysiau i sicrhau i fod yn addas i’w baratoi a’i goginio
2. Dewis yr offer a chyfarpar cywir i baratoi a choginio’r protein llysiau
3. Defnyddio’r offer a chyfarpar yn gywir wrth baratoi a choginio’r protein llysiau
4. Paratoi a choginio’r protein llysiau i fodloni’r gofynion
5. Coginio’r protein llysiau yn ôl y gofyn
6. Cyflwyno’r protein llysiau yn ôl y gofyn
7. Sicrhau bod y protein llysiau ar y tymheredd cywir i gael ei gadw a’i weini
8. Storio unrhyw gynhyrchion protein llysiau wedi’u paratoi na fyddant yn cael eu defnyddio ar unwaith yn unol â rheoliadau diogelwch bwyd


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1.   Sut i storio protein llysiau sydd heb ei goginio
 2.   Pa bwyntiau ansawdd i chwilio amdanynt mewn protein llysiau
 3.   Pam ac i bwy y dylech roi gwybod am unrhyw broblemau gyda’r protein llysiau neu gynhwysion eraill
 4.   Pam mae’n bwysig osgoi halogi gyda chynhyrchion cig a physgod a sut i wneud hynny
 5.   Yr offer a chyfarpar cywir ar gyfer y dulliau paratoi a choginio
 6.   Sut i gyflawni’r dulliau paratoi a choginio
 7.   Pam mae’n bwysig defnyddio’r offer a chyfarpar cywir
 8.   Sut i wneud yn siŵr pan mae protein llysiau wedi’i goginio’n gywir
 9.   Y tymereddau cywir ar gyfer cadw protein llysiau
  10. Sut i storio protein llysiau wedi’i goginio na fydd yn cael ei fwyta ar unwaith
 10. Opsiynau bwyta’n iach wrth baratoi protein llysiau

Cwmpas/ystod

1.   Protein llysiau
1.1 rhewedig
1.2 oer
1.3 sych

 1.   Dulliau paratoi a choginio
2.1 dadrewi
2.2 marinadu
2.3 ffrio’n ddwfn / ffrio’n fas / tro-ffrio
2.4 grilio
2.5 gradellu 
2.6 brwysio

Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2021

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

People 1st

URN gwreiddiol

PPL 1FPC7/16

Galwedigaethau Perthnasol

Pen-cogydd, Cogydd, Cynorthwy-ydd cegin

Cod SOC


Geiriau Allweddol

paratoi, coginio, protein llysiau