Cynnal diogelwch bwyd sylfaenol ym maes arlwyo

URN: PPL1GEN8
Sectorau Busnes (Suites): Cynhyrchu a Choginio Bwyd,Lletygarwch - Cyffredinol,Systemau Dosbarthu Diodydd
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

​Mae’r safon hon yn ymdrin â chynnal amgylchedd gweithio hylan a diogel. Mae hyn yn cynnwys cynnal golwg bersonol lân a hylan, cael triniaeth ar gyfer unrhyw doriadau a chrafiadau, a rhoi gwybod am unrhyw salwch a heintiadau. Mae hyn hefyd yn cynnwys hanfodion sylfaenol trin bwyd yn ddiogel. Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch wedi dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni: •Cynnal diogelwch bwyd sylfaenol ym maes arlwyo

Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1. Dilyn safonau a gweithdrefnau’r sefydliad ar gyfer dillad, esgidiau, gwisg pen, gwallt, gemwaith, persawr a chosmetigau
2. Cael triniaeth ar gyfer unrhyw doriadau, crafiadau neu friwiau gan y person priodol
3. Rhoi gwybod yn brydlon i’r person priodol am unrhyw salwch a heintiadau
4. Golchi’ch dwylo’n gywir yn unol â gweithdrefnau’r sefydliad
5. Glanhau wynebau a chyfarpar ‘wrth fynd’
6. Gwaredu gwastraff yn gywir
7. Trin bwyd yn gywir er mwyn atal halogiad
8. Storio bwyd ar y tymheredd cywir


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.  Eich cyfrifoldebau o dan ddeddfwriaeth diogelwch bwyd
2.  Pam mae’n bwysig gweithio mewn ffordd hylan a diogel
3.  Ble gallwch gael gwybodaeth am hylendid a diogelwch bwyd yn eich gweithle
4.  Eich cyfrifoldebau yn ôl gweithdrefnau’r sefydliad
5.  Rheolau cyffredinol ar hylendid mae’n rhaid i chi eu dilyn gan gynnwys gweithdrefnau cywir o ran golchi dwylo
6.  Pam y dylid gwisgo’r dillad, esgidiau a gwisg pen cywir bob amser
7.  Pam mae’n bwysig cynnal hylendid personol da 
8.  Beth ddylech ei wneud os oes gennych doriadau, crafiadau a briwiau a pham mae’n bwysig
9.  Pam mae’n bwysig cadw bwyd amrwd a bwyd wedi’i goginio ar wahân 
10. Pam mae’n bwysig cadw bwydydd ag alergenau ynddynt ar wahân 
11. Sut i storio bwyd yn gywir a pham mae hyn yn bwysig
12. Tymereddau storio a choginio cywir a pham mae’r rhain yn bwysig
13. Gweithdrefnau’r sefydliad ar gyfer glanhau a pham mae’n bwysig eu dilyn


Cwmpas/ystod

1.   Trin bwyd
1.1 paratoi
1.2 coginio
1.3 gweini
1.4 storio


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill

​Mae’r Safon hon yn gysylltiedig â’r holl safonau yn y gyfres lletygarwch o safonau galwedigaethol​


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2021

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

People 1st

URN gwreiddiol

PPL1GENC

Galwedigaethau Perthnasol

Pen-cogydd, Cogydd, Cynorthwy-ydd cegin, Aelod o'r tîm, Gweinydd/Gweinyddes, Staff bar, Derbynnydd, Howscipar, Gwasanaethydd ystafell (cadw tŷ), Morwyn ystafell, Technegydd y Tim Cynnal a Chadw, Technegydd Peiriant Dosbarthu Diodydd

Cod SOC


Geiriau Allweddol

gwaith; lletygarwch; tîm