Cynllunio a rheoli gweithredoedd puro cregynbysgod

URN: LANAqu32
Sectorau Busnes (Suites): Dyframaethu,Gofal a Lles Anifeiliaid
Datblygwyd gan: Lantra
Cymeradwy ar: 29 Ebr 2015

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â chynllunio a rheoli'r weithred o buro ar gyfer puro cregynbysgod i bobl eu bwyta. Gellir ei gymhwyso i unrhyw fferm cregynbysgod sydd yn gweithredu uned buro.

Mae'r safon hon yn cynnwys y gallu i gynllunio a rheoli gweithgareddau puro i fodloni gofynion cynhyrchu, a sefydlu gweithdrefnau gweithredol i fonitro a rheoli'r broses.

Mae'r safon hon ar gyfer y rheiny sydd yn cynllunio ac yn rheoli gweithredoedd puro cregynbysgod er mwyn paratoi cregynbysgod.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. rhoi gweithdrefnau ar waith i sicrhau amgylchedd gwaith iach, diogel a chadarn

 2. cynllunio gweithredoedd puro cregynbysgod i fodloni gofynion cynhyrchu

 3. cynllunio'r adnoddau sydd yn ofynnol i gefnogi'r gweithredoedd puro cregynbysgod sydd wedi eu cynllunio
 4. sicrhau bod gweithredoedd puro sydd wedi eu cynllunio yn bodloni gofynion diogelwch bwyd cyfreithiol perthnasol
 5. sicrhau bod y rheiny sydd yn gysylltiedig â gweithredu'r system buro wedi eu hyfforddi'n llawn yn unol â'r gofynion cyfreithiol
 6. rheoli gweithredoedd puro i fodloni gofynion cynhyrchu a gwneud y defnydd gorau o'r cyfleusterau â'r adnoddau sydd ar gael
 7. datblygu gweithdrefnau gweithredol i gynnal amodau amgylcheddol mewn cyfleusterau puro a chyflawni puriad gofynnol cregynbysgod
 8. datblygu systemau i fonitro puro yn effeithiol a rhybuddion am amrywiadau posibl neu wirioneddol i'r puriad sydd wedi ei gynllunio
 9. datblygu gweithdrefnau gweithredol i ymdrin ag argyfyngau a methiannau system
 10. datblygu gweithdrefnau i gynorthwyo'r gwaith o gludo cregynbysgod yn unol â'r gofynion cyfreithiol
 11. datblygu gweithdrefnau ar gyfer gwaredu marwolaethau a gwastraff
 12. gwerthuso llwyddiant gweithrediadau puro
 13. rheoli cofnodion puro cregynbysgod yn unol â'r ddeddfwriaeth diogelwch bwyd a gweithdrefnau safle

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. y gofynion cyfreithiol a sefydliadol perthnasol ar gyfer iechyd, diogelwch a diogeledd sydd yn gysylltiedig â phuro cregynbysgod

 2. dosbarthiad ardaloedd tyfu cregynbysgod a dŵr y môr a'u gofynion puro cysylltiedig

 3. y gofynion diogelwch bwyd cyfreithiol, yn cynnwys hylendid personol, Dadansoddi Peryglon a Mannau Rheoli Hanfodol (HACCP) â'r rheoliadau sydd yn gysylltiedig â chanolfannau cludo ar gyfer cregynbysgod
 4. eich cyfrifoldebau eich hun yn unol â'r ddeddfwriaeth berthnasol diogelwch bwyd
 5. y gofynion safonau cynnyrch terfynol
 6. egwyddorion puro fel proses o buro cregynbysgod
 7. galluoedd cynhyrchu a nodweddion y systemau puro
 8. yr adnoddau sydd yn ofynnol i reoli'r weithred o buro
 9. yr amodau amgylcheddol sydd yn ofynnol i gynorthwyo'r puro
 10. y gweithgareddau y mae angen eu cwblhau i sefydlu a chynnal cregynbysgod yn unol â'r amodau gofynnol
 11. y gofynion cludo cregynbysgod
 12. y gofynion cyfreithiol rheoli gwaredu marwolaethau a gwastraff
 13. dulliau a ddefnyddir i fonitro a gwerthuso gweithredoedd puro
 14. y cofnodion cyfreithiol sydd yn ofynnol gan ganolfannau puro cregynbysgod (puro)

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa

ardaloedd tyfu cregynbysgod – gellir dod o hyd i'r rhain ar wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

29 Ebr 2020

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Lantra

URN gwreiddiol

LANAqu32

Galwedigaethau Perthnasol

Ffermio Pysgod

Cod SOC

9119

Geiriau Allweddol

cregynbysgod; puro