Sefydlu a chynnal deori wyau gwyrdd

URN: LANAqu16
Sectorau Busnes (Suites): Cadwraeth Amgylcheddol,Dyframaethu
Datblygwyd gan: Lantra
Cymeradwy ar: 30 Awst 2015

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â gweithgareddau sydd yn gysylltiedig â sefydlu a chynnal deori wyau pysgod gwyrdd (eogaidd). Gellir ei chymhwyso i unrhyw ddeorfa bysgod lle mae'r deori wedi ei gwblhau. Mae'n gofyn bod gwaith yn cael gwblhau yn unol â gweithdrefnau gweithredu safonol y safle.

Mae'r safon hon ar gyfer y rheiny sydd yn sefydlu ac yn cynnal deori wyau gwyrdd ar gyfer pysgod sydd yn cael eu ffermio.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. gwneud gwaith yn ddiogel yn unol â gofynion iechyd a diogelwch perthnasol
 2. caledi a pharatoi wyau pysgod ar gyfer eu deori
 3. amcangyfrif wyau pysgod yn ôl cyfaint
 4. sefydlu wyau gwyrdd i ddeori yn ôl dwysedd penodol mewn ffordd sydd yn osgoi achosi niwed
 5. sefydlu a chynnal llif dŵr a hylendid trwy gydol y deori
 6. cynnal amodau amgylcheddol wrth ddeori i gyflawni'r datblygiad gofynnol
 7. arsylwi ac adrodd ar ddatblygiad wyau pysgod
 8. darparu gwybodaeth i gadw cofnodion deori yn unol â gofynion cyfreithiol a gofynion y safle

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. y gofynion iechyd a diogelwch perthnasol sydd yn gysylltiedig â deori wyau pysgod
 2. sut a pham y mae wyau'n cael eu paratoi ar gyfer eu deori
 3. gweithdrefnau'r safle ar gyfer cynnal hylendid a bioddiogelwch mewn deorfa
 4. y broses a ddefnyddir i greu pob ŵy triploid benywaidd mewn brithyll
 5. sut i amcangyfrif wyau pysgod yn ôl cyfaint
 6. sut a pham y mae hyfywedd wyau pysgod yn cael eu gwirio
 7. anghenion datblygiadol ac amgylcheddol wyau'r pysgod sydd yn cael eu ffermio
 8. y term "diwrnodau gradd" a sut mae'n cael ei gyfrifo
 9. datblygiad pysgod a chyfnodau deori
 10. y gwahaniaethau rhwng wyau llygaid ac wyau gwyrdd
 11. argyfyngau deorfa a'r gweithdrefnau i'w dilyn os bydd argyfwng yn cael ei nodi
 12. y gofynion cyfreithiol a gofynion y safle ar gyfer cadw cofnodion deori

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa

wyau gwyrdd – wyau sydd newydd eu ffrwythloni ac yn fregus iawn

wyau llygaid – wyau sydd wedi datblygu i'r pwynt lle gellir gweld lliw y llygad. Yn ystod y cyfnod hwn maent yn llai bregus a gellir eu symud.

diwrnodau gradd**dull o gyfrifo cyfradd twf pysgod trwy luosi nifer y diwrnodau gan dymheredd cyfartalog y dŵr mewn graddau Celsius ar gyfer y cyfnod hwnnw o amser e.e 5 diwrnod gyda thymheredd dŵr o 10 gradd = 50 o ddiwrnodau gradd. Mae gan rywogaethau gwahanol o bysgod ofynion "diwrnod gradd" i gyrraedd y cyfnod twf gofynnol.


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Awst 2020

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Lantra

URN gwreiddiol

LANAqu16

Galwedigaethau Perthnasol

Ffermio Pysgod

Cod SOC

9119

Geiriau Allweddol

pysgod; ŵy gwyrdd