Gwneud yn siŵr bod gweithgareddau marchnata yn cydymffurfio â gofynion cyfreithiol, rheoliadol a moesegol, a gwerthoedd sefydliadol

URN: INSMAR008
Sectorau Busnes (Suites): Marchnata
Datblygwyd gan: Skills CFA
Cymeradwy ar: 05 Chwef 2021

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â chynnal gweithgareddau marchnata mewn ffyrdd sy'n cydymffurfio â gofynion cyfreithiol, rheoliadol a moesegol, a gwerthoedd sefydliadol. Mae'n cynnwys datblygu polisïau a gweithdrefnau i sicrhau bod y gofynion hyn yn cael eu bodloni, sicrhau bod cydweithwyr a rhanddeiliaid priodol yn deall y goblygiadau i'r sefydliad os na ddilynir polisïau a gweithdrefnau, a phwysigrwydd cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau cyfredol ac arferion gorau. Mae'r safon ar gyfer gweithwyr marchnata proffesiynol sy'n gyfrifol am wneud yn siŵr bod gweithgareddau marchnata yn cydymffurfio â gofynion cyfreithiol, rheoliadol a moesegol, a gwerthoedd sefydliadol.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. sefydlu gwerthoedd eich sefydliad gan gynnwys unrhyw gymwyseddau a chanllawiau cysylltiedig
 2. datblygu polisïau a gweithdrefnau marchnata i wneud yn siŵr bod y sefydliad yn bodloni'r holl ofynion cyfreithiol, rheoliadol a moesegol presennol
 3. cadarnhau bod gweithgareddau marchnata yn cyd-fynd â gwerthoedd eich sefydliad
 4. gweithredu polisïau a gweithdrefnau marchnata yn eich sefydliad
 5. cyfathrebu'r polisïau a'r gweithdrefnau marchnata i gydweithwyr a rhanddeiliaid
 6. gwneud yn siŵr bod cydweithwyr a chwsmeriaid yn deall y polisïau a'r gweithdrefnau
 7. nodi'r goblygiadau i'r sefydliad os na ddilynir polisïau a gweithdrefnau marchnata
 8. monitro'r defnydd o bolisïau a gweithdrefnau marchnata i wneud yn siŵr y cedwir at y rhain
 9. rhoi cymorth i gydweithwyr sy'n defnyddio'r polisïau a'r gweithdrefnau
 10. annog adborth gan gydweithwyr a rhanddeiliaid a chymryd camau priodol os na chedwir at bolisïau a gweithdrefnau marchnata
 11. cynnal eich gwybodaeth am arferion gorau o ran gofynion cyfreithiol, rheoliadol a moesegol mewn cysylltiad â marchnata
 12. adolygu polisïau a gweithdrefnau marchnata yn unol â gofynion sefydliadol
 13. diweddaru polisïau a gweithdrefnau marchnata er mwyn ystyried datblygiadau newydd ac arferion gorau

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. gwerthoedd eich sefydliad ac unrhyw gymwyseddau cysylltiedig, a sut i alinio'r rhain â'ch gweithgareddau marchnata
 2. pwysigrwydd alinio gweithgareddau marchnata â gwerthoedd eich sefydliad
 3. y gofynion cyfreithiol, rheoliadol a moesegol sy'n gysylltiedig â gweithgareddau marchnata
 4. pwysigrwydd alinio polisïau a gweithdrefnau marchnata â gofynion cyfreithiol, rheoliadol a moesegol
 5. sut i ddatblygu polisïau a gweithdrefnau marchnata sy'n ystyried gofynion cyfreithiol, rheoliadol a moesegol cyfredol
 6. y technegau cyfathrebu y gellir eu defnyddio i rannu polisïau a gweithdrefnau â chydweithwyr a rhanddeiliaid
 7. y goblygiadau posibl i'ch sefydliad os na ddilynir polisïau a gweithdrefnau marchnata
 8. sut i gyfathrebu effaith peidio â dilyn polisïau a gweithdrefnau i gydweithwyr a rhanddeiliaid a chytuno ar gamau gweithredu
 9. dulliau monitro'r defnydd o bolisïau a gweithdrefnau marchnata
 10. y camau y gellir eu cymryd os na ddilynir polisïau a gweithdrefnau marchnata
 11. ffynonellau gwybodaeth am ddatblygiadau cyfredol ac arferion gorau o ran gofynion cyfreithiol, rheoliadol a moesegol ym maes marchnata
 12. pwysigrwydd diweddaru polisïau yn unol â datblygiadau newydd ac arferion gorau

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2026

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Instructus

URN gwreiddiol

CFAMAR10

Galwedigaethau Perthnasol

Marchnata a Gwerthiant, Swyddog Marchnata, Rheolwr Marchnata a Gwerthu, Cydymaith Marchnata, Gweithwyr Proffesiynol Cyswllt Marchnata

Cod SOC

3554

Geiriau Allweddol

Marchnata, gwerthu, rheoli marchnata, ymchwil i'r farchnad, hysbysebu, cysylltiadau cyhoeddus