Cynnal gweithdrefnau cynnal a chadw ataliol wedi'u cynllunio ar offer a ddefnyddir mewn prosesau datgomisiynu niwclear

URN: COGN413
Sectorau Busnes (Suites): Datgomisiynu Niwclear
Datblygwyd gan: Cogent
Cymeradwy ar: 30 Maw 2021

Trosolwg

Mae'r safon hon yn cwmpasu'r cymhwysedd sydd ei angen i weithredu gweithdrefnau penodedig ar gyfer cynnal a chadw peiriannau ac offer peirianyddol yn unol â'r amserlenni cynnal a chadw perthnasol, yn y dilyniant penodedig ac ar amserlen y cytunwyd arni.

Mae’r Safon hon yn rhoi sylw i’r canlynol:

1. Cynnal gweithdrefnau cynnal a chadw ataliol wedi'u cynllunio ar offer a ddefnyddir mewn prosesau datgomisiynu niwclear

Yn ystod y gwaith hwn, rhaid i chi ystyried arferion gweithio diogel, gweithdrefnau a gofynion gweithredol perthnasol y man gwaith FEL Y MAEN NHW’N BERTHNASOL I CHI.

Mae'r gweithgaredd yn debygol o gael ei wneud gan rywun sy'n gweithio mewn amgylchedd Datgomisiynu Niwclear.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

P1 gweithio’n ddiogel bob amser, gan gydymffurfio â rheoliadau iechyd a diogelwch a rheoliadau a chanllawiau perthnasol eraill
P2 dilyn y rhestrau cynnal a chadw perthnasol i gyflawni'r gwaith gofynnol
P3 cyflawni'r gweithgareddau cynnal a chadw arfaethedig o fewn terfynau eich awdurdod personol
P4 cyflawni'r gweithgareddau cynnal a chadw arfaethedig yn y dilyniant penodedig ac yn unol ag amserlen y cytunwyd arni
P5 rhoi gwybod am unrhyw achosion ble nad oes modd cwblhau'r gweithgareddau cynnal a chadw sydd wedi’u cynllunio neu os bydd diffygion sydd y tu hwnt i'r amserlen oedd wedi'i chynllunio
P6 cwblhau cofnodion cynnal a chadw perthnasol wedi'u cynllunio'n gywir a'u trosglwyddo i'r unigolyn priodol
P7 cael gwared ar ddeunyddiau gwastraff yn unol ag arferion gwaith diogel a gweithdrefnau cymeradwy


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

K1 deddfwriaeth, rheoliadau ac arferion a gweithdrefnau iechyd a diogelwch
K2 yr amserlenni cynnal a chadw a’r manylebau cysylltiedig
K3 y dulliau a'r gweithdrefnau cynnal a chadw
K4 sut i gael gafael a defnyddio'r cofnodion cynnal a chadw a'r gweithdrefnau dogfennaeth
K5 offer gweithredu a gweithdrefnau gofal a rheoli
K6 terfynau awdurdodi a gallu
K7 llinellau a gweithdrefnau adrodd


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa

Mae ystyr penodol i'r termau canlynol yn y safon hon:

Cofnodion

• Dogfennol

• Seiliedig ar gyfrifiadur


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2026

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Cogent

URN gwreiddiol

N413

Galwedigaethau Perthnasol

Galwedigaethau Proffesiynol, Peiranneg, Gweithwyr Proffesiynol ym maes Peirianneg, Technolegau gweithgynhyrchu a pheirianneg

Cod SOC

8149

Geiriau Allweddol

ataliol, offer, cofnodion