Cymysgu deunydd sain i fodloni gofynion creadigol

URN: CCSMT12
Sectorau Busnes (Suites): Recordio Sain a Thechnoleg Cerddoriaeth
Datblygwyd gan: ScreenSkills
Cymeradwy ar: 30 Maw 2020

Trosolwg

​Mae'r safon hon yn ymwneud â chymysgu deunydd sain i fodloni gofynion creadigol. Mae'r safon hon yn canolbwyntio'n bennaf ar y gwaith cymysgu mewn stiwdios recordio cerddoriaeth ond fe all fod yn berthnasol i gyd-destunau eraill hefyd.

Mae'r safon hon yn ymwneud â dewis a defnyddio technegau awtomateiddio, defnyddio adnoddau rheoli, defnyddio trawfyrddau cymysgu, cynnal ffactorau cynnydd a chreu cymysgeddau.

Mae'r safon hon ar gyfer peirianwyr recordio a rhaglenwyr sy'n cymysgu deunydd sain i fodloni gofynion creadigol.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. dewis technegau awtomateiddio sy'n bodloni'r gofynion creadigol

 2. gosod a chadarnhau systemau awtomateiddio gofynnol yn unol â chyfarwyddiadau'r gwneuthurwyr

 3. defnyddio adnoddau rheoli priodol i fewnforio, golygu a rheoli data awtomateiddio

llwybro ac allanu signalau drwy drawfyrddau cymysgu a recordio i fodloni gofynion

 1. dilyn gweithdrefnau i ddefnyddio trawfyrddau cymysgu heb eu difrodi

 2. defnyddio trawfyrddau cymysgu a recordio yn unol â gofynion diogelwch yn ymwneud â rheoli sŵn

 3. creu cymysgeddau a recordiadau stereo sy'n bodloni'r gofynion creadigol

 4. cynnal ffactorau cynnydd sy'n cyflawni uchderau targed wrth leihau sŵn ac ystumiad 

 5. ail-osod ac adalw cymysgeddau awtomataidd i fodloni'r gofynion

 6. tacluso ac ail-osod pob man pan fydd y gwaith wedi'i gwblhau


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. gwybodaeth am y gofynion creadigol
 2. prif wneuthurwyr a mathau a nodweddion trawfyrddau cymysgu a recordio
 3. y mathau o drawfyrddau y mae gwahanol sectorau cerddoriaeth a sain eu hangen gan gynnwys recordio mewn stiwdio, stiwdios cymysgu, trawfyrddau rhaglennu, darlledu, Teledu, AV, trawfyrddau radio, recordio byw symudol, theatr, perfformiadau a sain fyw a system sain (PA)
 4. y gwahanol fathau o gynlluniau stiwdios a sut i weithio ynddyn nhw
 5. llwybrau signalau cadwyn trawfyrddau cymysgu a recordio a sut gall signalau dreiddio mewn, teithio trwodd ac ymadael
 6. sut i adnabod camau llwybro signalau cyffredin trawfyrddau cymysgu a recordio
 7. y prif wahaniaethau rhwng trawfyrddau recordio a chymysgu hollt, uniongyrchol a digidol
 8. y berthynas rhwng adrannau meistroli stereo a sianelau sengl
 9. y rhesymeg dechnegol ac ymarferol ynghlwm â sianelau mewnbwn, mesur, llwybro, adrannau cydraddoli, adrannau monitro, grwpiau, cordiau tonnog, sain-gyfeirio ac adrannau'r prif recordiad
 10. egwyddorion systemau awtomateiddio, data golygu awtomateiddio ac awtomateiddio fel adnodd cynhyrchu gan gynnwys technegau awtomateiddio fel aml-effeithiau a meddalwedd dynamig
 11. prif nodweddion trawfyrddau cymysgu gallwch eu hawtomateiddio a sut i osod ac ysgrifennu awtomatiaeth a'i chwarae ar systemau cymysgu seiliedig ar feddalwedd a systemau cymysgu seiliedig ar galedwedd
 12. technegau awtomateiddio a'r paramedrau ynghlwm ag ysgrifennu a chwarae data awtomateiddio
 13. dulliau awtomateiddio a'r ffyrdd caiff awtomateiddio amser real, graffigol a sgrînlun eu golygu
 14. ystod, egwyddorion, prif ddatblygiadau a chymhariaeth o adnoddau rheoli sain gan gynnwys rhai awtomateiddio a hybrid
 15. egwyddorion cymhareb signal-sŵn a sut i addasu ffactorau cynnydd i gyflawni hynny
 16. sut i recordio signalau wedi'u crynhoi ar gymysgeddau stereo

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

31 Maw 2024

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Creative and Cultural Skills

URN gwreiddiol

CCSMT19

Galwedigaethau Perthnasol

Rheolwyr Stiwdio, Peirianwyr Meistroli, Peirianwyr Recordio, Cynhyrchwyr Recordio, Peirianwyr Cymysgu, Peirianwyr Cynorthwyol, Peirianwyr Darllediadau tu allan / ôl gynhyrchu, Gweithredwyr Tapiau, Cyfansoddwyr Cerddoriaeth Ffilm, Ysgrifenwyr , Cyd- ysgrifenwyr, Artistiaid, Peirianwyr Cynnal a Chadw, Rolau cefnogaeth dechnegol ar gyfer Recordio Sain a Thechnoleg Cerddoriaeth, Peirianwyr Sain Fyw , Peirianwyr Golygu, Cyfansoddwr Canigau, Golygwyr Ffilm , Lleoliad / Mannau perfformiadau Systemau Sain, Gosodiadau

Cod SOC

3417

Geiriau Allweddol

Cymysgedd; Cymysgu; Deunydd sain; Gofynion creadigol; Sain; Cerddoriaeth; Recordio Sain; Technoleg Cerddoriaeth