Adnabod eich anghenion datblygu proffesiynol

URN: CCSDL21
Sectorau Busnes (Suites): Arweinyddiaeth Ddawns
Datblygwyd gan: Creative & Cultural Skills
Cymeradwy ar: 01 Maw 2011

Trosolwg

​Mae'r safon hon yn ymwneud â dehongli'ch gwerthusiad a dod i gasgliadau ynghylch y sgiliau a'r cymorth y gallai fod eu hangen arnoch yn y dyfodol, gan ystyried pa hyfforddiant ac ymhle y gallech geisio datblygu eich sgiliau.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

  1. ​​nodi fframweithiau cymorth er mwyn datblygu eich ymarfer proffesiynol  
  2. nodi meysydd blaenoriaeth o ran eich datblygiad proffesiynol ar sail adfyfyrio ar eich ymarfer a thrwy eich cyswllt â chymheiriaid a rhanddeiliaid 

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

  1. ​​sut mae dehongli eich gwybodaeth werthusol i ddod i gasgliadau am y cymorth perthnasol sydd ei angen arnoch i ddatblygu eich arferion gwaith 
  2. pwysigrwydd cymorth cymheiriaid anffurfiol (ffrindiau, cydweithwyr, teulu) neu ffurfiol (mentor cyflogedig, hyfforddwr bywyd, rheolwr, cwrs) i'ch helpu i nodi eich sgiliau a'ch datblygiad 
  3. chi eich hun a'ch nodau a'ch diddordebau tymor hir, a sut mae’r rhaglenni dawns a luniwch yn cyfleu neu’n adlewyrchu’r rhain

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Ion 2018

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Sgiliau Creadigol a Diwylliannol

URN gwreiddiol

CCSDL21

Galwedigaethau Perthnasol

Galwedigaethau Artistig a Llenyddol, Celfyddydau Perfformio

Cod SOC


Geiriau Allweddol

arweinyddiaeth ddawns, dawns cymunedol, dawns, hunanwerthuso, datblygiad proffesiynol parhaus