Adnabod, ymchwilio a deall eich marchnad

URN: CCSDL2
Sectorau Busnes (Suites): Arweinyddiaeth Ddawns
Datblygwyd gan: Creative & Cultural Skills
Cymeradwy ar: 01 Maw 2011

Trosolwg

​Mae'r safon hon ym ymwneud â nodi'r sgiliau sy'n ofynnol i ddarparu dawns ar gyfer marchnad benodol er mwyn sicrhau bod eich gwaith yn effeithiol.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

  1. ​​nodi ffynonellau gwybodaeth perthnasol sy'n ymwneud â marchnad bosibl
  2. defnyddio gweithgareddau ymchwil priodol i gasglu gwybodaeth am farchnad bosibl
  3. nodi anghenion penodol marchnad bosibl ac ymateb iddynt wrth gynllunio rhaglen ddawns 

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

  1. ​​sut mae nodi a lleoli marchnad darged ac ymchwilio iddi
  2. pwysigrwydd gwerthoedd, polisïau neu iaith sy'n berthnasol i gyfathrebu â'r farchnad a nodwyd
  3. anghenion eich marchnad darged
  4. pwysigrwydd ymchwilio i'r arddull/arddulliau dawns, dulliau cyflwyno, rolau a pherthnasoedd a systemau cyfathrebu a ddefnyddiwyd yn flaenorol gyda’r farchnad hon

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Mae marchnad yn cyfeirio at sectorau o bobl rydych wedi’u nodi fel rhai y gallech weithio gyda nhw drwy baru eich sgiliau, ynghyd â'ch ymchwil, ag anghenion y bobl hyn.

Mae ymchwil yn cyfeirio at y gwahanol weithgareddau y gallech eu gwneud i gasglu gwybodaeth am eich marchnad. Gallai hyn gynnwys arsylwi grŵp posibl, adolygu dogfennau ysgrifenedig (adroddiadau, polisïau, erthyglau), trafod gyda sefydliadau neu gyfranogwyr posibl neu gynnal arolwg o ddata a/neu ystadegau.

Rhaglen ddawns - gall fod yn unrhyw gyfres o sesiynau, yn rhaglen/maes llafur tymor neu flwyddyn, yn gyfnod preswyl dwys unwaith yn unig, neu’n gyfuniad o'r rhain i gyd.


Dolenni I NOS Eraill

Pwyntiau cyfeirio defnyddiol ar gyfer y safon hon o gyfresi SGC eraill:
Y Gyfres Sgiliau Creadigol a Diwylliannol:
Gweithio ar eich liwt eich hun yn y diwydiannau creadigol a diwylliannol: 
FL2 Diffinio gweledigaeth ac amcanion eich gwaith ar eich liwt eich hun yn y diwydiannau creadigol a diwylliannol 


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Ion 2018

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Sgiliau Creadigol a Diwylliannol

URN gwreiddiol

CCSDL2

Galwedigaethau Perthnasol

Galwedigaethau Artistig a Llenyddol, Celfyddydau Perfformio

Cod SOC


Geiriau Allweddol

gwybodaeth am y farchnad, gweithio ar eich liwt eich hun, cystadleuaeth, ymchwil i'r farchnad; arweinyddiaeth ddawns