Cyfleu canlyniadau gwerthuso effaith eich gwaith arwain dawns

URN: CCSDL19
Sectorau Busnes (Suites): Arweinyddiaeth Ddawns
Datblygwyd gan: Creative & Cultural Skills
Cymeradwy ar: 01 Maw 2011

Trosolwg

​Mae'r safon hon yn ymwneud â chyfleu'r hyn rydych wedi'i ddysgu yn sgîl gwerthuso eich gwaith arwain dawns. Bydd gofyn i chi ddehongli'r data a gasglwyd a llunio adroddiad ynghylch eich canfyddiadau.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

  1. ​​​defnyddio'r data rydych wedi'i gasglu i lunio adroddiad sy'n addas i'ch gofynion chi neu ofynion rhanddeiliaid 
  2. gweithredu'n gyfrifol gan roi sylw i ddiogelu data, yn enwedig wrth ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol, taflenni ac adroddiadau cyhoeddus ynghylch eich rhaglenni dawns a'ch cyfranogwyr 
  3. dehongli'r data gwerthusol a gasglwyd a’u defnyddio i ganfod y camau y gallwch eu cymryd i wella'ch ymarfer proffesiynol 
  4. dehongli'r data gwerthusol a gasglwyd a'i baru â'ch sylwadau er mwyn cyfeirio datblygiad unigolion yn eich grŵpiau​

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1. ​​dulliau o rannu'r wybodaeth rydych wedi'i chasglu, gan fod yn ymwybodol o ddiogelu data  2. pwysigrwydd nodi i bwy mae'r gwerthusiad: i chi eich hun, i'r grŵp neu i randdeiliaid eraill  3. sut mae llunio adroddiad sy'n briodol i'r bobl fydd yn ei ddarllen ac i'r fforymau lle byddant yn ymateb iddo  4. pwysigrwydd eich rhwydweithiau i gyfeirio'ch cyfranogwyr dawns at gyfleoedd dilyniant y tu hwnt i'ch sesiynau dawns  5. pwysigrwydd bod yn ymwybodol o gyfleoedd i chi ddatblygu'n broffesiynol eich hunan

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Ion 2018

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Sgiliau Creadigol a Diwylliannol

URN gwreiddiol

CCSDL19

Galwedigaethau Perthnasol

Galwedigaethau Artistig a Llenyddol, Celfyddydau Perfformio

Cod SOC


Geiriau Allweddol

arweinyddiaeth ddawns, dawns cymunedol, dawns, gwerthuso, hunanwerthuso