Arwain gweithgareddau celfyddydau cymunedol

URN: CCSAPLE31
Sectorau Busnes (Suites): Cyflwyno Prosiectau Celfyddydau a Digwyddiadau Byw
Datblygwyd gan: Creative & Cultural Skills
Cymeradwy ar: 30 Maw 2018

Trosolwg

Mae'r Safon hon yn ymwneud ag arwain gweithgareddau celfyddydau cymunedol.   Mae hyn yn cynnwys sefydlu nodau cyffredin, defnyddio technegau cyflwyno priodol a sicrhau eich bod yn diogelu eich iechyd, diogelwch a llesiant eich hun ac iechyd, diogelwch a llesiant cyfranogwyr yn ystod sesiynau.  Mae hyn hefyd yn cynnwys diogelu cyn ac ar ôl sesiynau.

Mae'r Safon hon ar gyfer unrhyw un sy'n gysylltiedig ag arweinyddiaeth yn y celfyddydau.

**


**


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1      defnyddio technegau cyflwyno sy'n ateb anghenion penodol cyfranogwyr

2      sefydlu nodau sy'n briodol i gyfranogwyr a gweithgareddau

3      asesu, ymateb a bod yn hyblyg i anghenion cyfranogwyr mewn sesiynau bob amser

4      hwyluso amgylcheddau diogel ac effeithiol sy'n gwneud i gyfranogwyr deimlo'n gyfforddus ac sy'n sicrhau eu llesiant

5      cynnal asesiadau risg a rheoli risg yn unol â deddfwriaeth berthnasol

6      sefydlu rheolau sylfaenol sy'n hyrwyddo cydraddoldeb, parch a diogelwch cyfranogwyr a chi'ch hun yn ystod sesiynau celfyddydau

7      dilyn gweithdrefnau diogelu priodol bob amser


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1      pwysigrwydd arsylwi cyfranogwyr i asesu arfer diogel ac effeithiol

2      pwysigrwydd sefydlu rheolau sylfaenol gyda chyfranogwyr

3      pam mae'n bwysig addasu sesiynau er mwyn eu cyflwyno'n ddiogel ac yn effeithiol a sut i wneud hynny

4      sut i ystyried llesiant cyfranogwyr mewn sesiynau

5      ble i gael cymorth ychwanegol ar gyfer eich arfer

6      sut i gymryd cyfrifoldeb dros eich llesiant eich hun

7      sut i gyflawni asesiad risg a rheoli risgiau a nodwyd

8      cyfrifoldebau moesegol, cyfreithiol a phroffesiynol perthnasol mewn amgylchedd celfyddydau

9      gweithdrefnau diogelu i'w dilyn cyn, yn ystod ac ar ôl sesiynau


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2022

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Creative & Cultural Skills

URN gwreiddiol

CCSAPLE31

Galwedigaethau Perthnasol

Artist, Gweinyddydd Celfyddydau, Gweithiwr Datblygu'r Celfyddydau, Arweinydd Celfyddydau, Artist Cymunedol, Gweinyddydd Celfyddydau Cymunedol, Gweinyddydd Digwyddiadau Byw, Cydlynydd Digwyddiadau Byw

Cod SOC

3416

Geiriau Allweddol

Celfyddydau cymunedol; Digwyddiadau byw; Arweinyddiaeth; Prosiect; Rhaglenn; Diogelwch i;