Adnabod anghenion y gynulleidfa darged ar gyfer prosiectau celfyddydau a digwyddiadau byw

URN: CCSAPLE3
Sectorau Busnes (Suites): Cyflwyno Prosiectau Celfyddydau a Digwyddiadau Byw
Datblygwyd gan: Creative & Cultural Skills
Cymeradwy ar: 30 Maw 2018

Trosolwg

Mae'r Safon hon yn ymwneud ag adnabod anghenion y gynulleidfa darged ar gyfer prosiectau celfyddydau neu ddigwyddiadau byw cyn eu cynllunio.  Gallent fod yn y sector celfyddydau cymunedol neu'r sector masnachol a gallent gynnwys rhaglenni gweithgarwch, arddangosfeydd a gwyliau.

Mae'n cynnwys dysgu am eu hanghenion a'u disgwyliadau, gan gynnwys anghenion a disgwyliadau unrhyw grwpiau neu unigolion penodol ynddynt. 

Mae'r Safon hon ar gyfer unrhyw un sy'n gysylltiedig ag adnabod anghenion cynulleidfa darged ar gyfer rhaglenni celfyddydau neu ddigwyddiadau byw.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1      cytuno marchnadoedd targed ar gyfer prosiectau celfyddydau neu ddigwyddiadau byw gyda phobl berthnasol

2      defnyddio gwybodaeth o ffynonellau dibynadwy i ddadansoddi bwriad, diben, anghenion a disgwyliadau marchnadoedd a nodwyd gan gynnwys unrhyw grwpiau neu unigolion penodol

3      asesu'r sgiliau a'r math o gynnwys sydd ei angen i fodloni bwriad, diben, anghenion a disgwyliadau marchnadoedd targed a'r grwpiau neu'r unigolion penodol ynddynt

4      adnabod sianeli priodol i gyrraedd marchnadoedd targed

* *


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1      gyda phwy i gytuno marchnadoedd targed ar gyfer prosiectau celfyddydau neu ddigwyddiadau byw

2      ffynonellau gwybodaeth ddibynadwy am eich marchnad darged

3      sut i ddadansoddi disgwyliadau marchnadoedd a nodwyd neu farchnadoedd posibl

4      sut i werthuso gofynion sgiliau a chynnwys

5      amgylchedd/lleoliad y farchnad a nodwyd a sut i'w cyrraedd


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2022

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Creative & Cultural Skills

URN gwreiddiol

CCSAPLE3

Galwedigaethau Perthnasol

Artist, Gweinyddydd Celfyddydau, Gweithiwr Datblygu'r Celfyddydau, Arweinydd Celfyddydau, Artist Cymunedol, Gweinyddydd Celfyddydau Cymunedol, Rheolwr Celfyddydau Cymunedol, Gweinyddydd Digwyddiadau Byw, Cydlynydd Digwyddiadau Byw

Cod SOC

3416

Geiriau Allweddol

Celfyddydau cymunedol; Digwyddiadau byw; Cynulleidfa darged; Prosiect; Rhaglenni;