By continuing to browse our site, you are consenting to the use of cookies. Click here for more information on the cookies we use.

Hide
Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys
Mewngofnodi

Darganfyddwr NOS

Am ragor o fanylion ar NOS, cysylltwch â nos@sds.co.uk

 

 

 

Recruit and select hospitality staff3153604/06/20 10:39:31https://www.ukstandards.org.uk/PublishedNos/Forms/Suites.aspxpdfFalsepdfPPL4GEN7People 1stHospitality Management
Manage billing and payment processes3153504/06/20 10:39:29https://www.ukstandards.org.uk/PublishedNos/Forms/Suites.aspxpdfFalsepdfPPL4FOH44People 1stHospitality Management
Investigate and apply current methodologies to food preparation and production3153404/06/20 10:39:28https://www.ukstandards.org.uk/PublishedNos/Forms/Suites.aspxpdfFalsepdfPPL4KM36People 1stHospitality Management
Comply with the relevant legislative and regulatory requirements in hospitality3153304/06/20 10:39:21https://www.ukstandards.org.uk/PublishedNos/Forms/Suites.aspxpdfFalsepdfPPL4GEN17People 1stHospitality Management
Gweithio ar brosiectau cadwraeth ac adfer3148802/06/20 14:45:12https://www.ukstandards.org.uk/PublishedWelshNos/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfCITBSgiliau Treftadaeth (Adeiladu);Plastro (Adeiladu)COSVR546CITBSgiliau Treftadaeth (Adeiladu);Plastro (Adeiladu)
Symud, defnyddio neu storio adnoddau3148702/06/20 14:45:10https://www.ukstandards.org.uk/PublishedWelshNos/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfCITBGalwedigaethau Coed (Adeiladu);Gweithrediadau Cyrraedd a Rigio (Adeiladu);Galwedigaethau Gwasanaethau Diwydiannol Cysylltiedig (Adeiladu);Gweithrediadau Cynnal a Chadw Adeiladau (Aml-grefft);Galwedigaethau Cerfio (Adeiladu);Peirianneg Simneiau (Adeiladu);Galwedigaethau Cladio (Adeiladu);Gweithrediadau Adeiladu a Gwasanaethau Peirianneg Sifil;Gweithrediadau Deifio Adeiladu;Cynnal Peiriannau neu Beirianwaith (Adeiladu);Rheoli Gweithrediadau Codi (Adeiladu);Galwedigaethau Gorffen Addurniadol a Phaentio Diwydiannol (Adeiladu);Dymchwel;Gosod Concrit a Rag-gastiwyd (Adeiladu);Ffitiadau Mewnol (Adeiladu);Galwedigaethau Gorchuddion Lloriau (Adeiladu);Ffurfwaith (Adeiladu);Sgiliau Treftadaeth (Adeiladu);Dulliau Adeiladu Arloesol/Modern;Triniaethau Inswleiddio ac Adeiladu (Adeiladu);Systemau Mewnol (Adeiladu);Asffalt Mastig (Adeiladu);Gweithrediadau Pyst Sylfaen (Adeiladu);Gosod Peiriannau (Adeiladu);Gweithrediadau Peiriannau (Adeiladu);Plastro (Adeiladu);Gweithrediadau Tyniannu Pyst (Adeiladu);Gosodiadau Gwrthsafol (Adeiladu);Galwedigaethau Toi (Adeiladu);Logisteg Safleoedd (Adeiladu);Galwedigaethau Concrit Arbenigol (Adeiladu);Galwedigaethau Gosod Arbenigol (Adeiladu);Gosod Dur (Adeiladu);Gwaith Saer Maen (Adeiladu);Galwedigaethau Gwaith Isadeiledd (Adeiladu);Galwedigaethau Gwaith Uwchadeiledd (Adeiladu);Rheoli Traffig Dros Dro (Adeiladu);Inswleiddio Thermol (Adeiladu);Galwedigaethau Trywel (Adeiladu);Gweithrediadau Twnnel (Adeiladu);Teilsio Waliau a Lloriau (Adeiladu);Systemau Toi Pilenni Gwrth-ddŵr (Adeiladu);Saernïo Coed â Pheiriannau (Adeiladu/Allwthiadau Melin Lifio/Dodrefn);Cadw Coed – Rhag-driniaeth Ddiwydiannol (Adeiladu);Gwaredu Gwastraff Peryglus a Gwastraff nad yw’n Beryglus (Adeiladu)COSVR643CITBGalwedigaethau Coed (Adeiladu);Gweithrediadau Cyrraedd a Rigio (Adeiladu);Galwedigaethau Gwasanaethau Diwydiannol Cysylltiedig (Adeiladu);Gweithrediadau Cynnal a Chadw Adeiladau (Aml-grefft);Galwedigaethau Cerfio (Adeiladu);Peirianneg Simneiau (Adeiladu);Galwedigaethau Cladio (Adeiladu);Gweithrediadau Adeiladu a Gwasanaethau Peirianneg Sifil;Gweithrediadau Deifio Adeiladu;Cynnal Peiriannau neu Beirianwaith (Adeiladu);Rheoli Gweithrediadau Codi (Adeiladu);Galwedigaethau Gorffen Addurniadol a Phaentio Diwydiannol (Adeiladu);Dymchwel;Gosod Concrit a Rag-gastiwyd (Adeiladu);Ffitiadau Mewnol (Adeiladu);Galwedigaethau Gorchuddion Lloriau (Adeiladu);Ffurfwaith (Adeiladu);Sgiliau Treftadaeth (Adeiladu);Dulliau Adeiladu Arloesol/Modern;Triniaethau Inswleiddio ac Adeiladu (Adeiladu);Systemau Mewnol (Adeiladu);Asffalt Mastig (Adeiladu);Gweithrediadau Pyst Sylfaen (Adeiladu);Gosod Peiriannau (Adeiladu);Gweithrediadau Peiriannau (Adeiladu);Plastro (Adeiladu);Gweithrediadau Tyniannu Pyst (Adeiladu);Gosodiadau Gwrthsafol (Adeiladu);Galwedigaethau Toi (Adeiladu);Logisteg Safleoedd (Adeiladu);Galwedigaethau Concrit Arbenigol (Adeiladu);Galwedigaethau Gosod Arbenigol (Adeiladu);Gosod Dur (Adeiladu);Gwaith Saer Maen (Adeiladu);Galwedigaethau Gwaith Isadeiledd (Adeiladu);Galwedigaethau Gwaith Uwchadeiledd (Adeiladu);Rheoli Traffig Dros Dro (Adeiladu);Inswleiddio Thermol (Adeiladu);Galwedigaethau Trywel (Adeiladu);Gweithrediadau Twnnel (Adeiladu);Teilsio Waliau a Lloriau (Adeiladu);Systemau Toi Pilenni Gwrth-ddŵr (Adeiladu);Saernïo Coed â Pheiriannau (Adeiladu/Allwthiadau Melin Lifio/Dodrefn);Cadw Coed – Rhag-driniaeth Ddiwydiannol (Adeiladu);Gwaredu Gwastraff Peryglus a Gwastraff nad yw’n Beryglus (Adeiladu)
Gweithredu arferion gwaith cynhyrchiol3148602/06/20 14:45:08https://www.ukstandards.org.uk/PublishedWelshNos/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfCITBGalwedigaethau Coed (Adeiladu);Gweithrediadau Cyrraedd a Rigio (Adeiladu);Galwedigaethau Gwasanaethau Diwydiannol Cysylltiedig (Adeiladu);Gweithrediadau Cynnal a Chadw Adeiladau (Aml-grefft);Galwedigaethau Cerfio (Adeiladu);Peirianneg Simneiau (Adeiladu);Galwedigaethau Cladio (Adeiladu);Gweithrediadau Adeiladu a Gwasanaethau Peirianneg Sifil;Gweithrediadau Deifio Adeiladu;Cynnal Peiriannau neu Beirianwaith (Adeiladu);Rheoli Gweithrediadau Codi (Adeiladu);Galwedigaethau Gorffen Addurniadol a Phaentio Diwydiannol (Adeiladu);Dymchwel;Gosod Concrit a Rag-gastiwyd (Adeiladu);Ffitiadau Mewnol (Adeiladu);Galwedigaethau Gorchuddion Lloriau (Adeiladu);Ffurfwaith (Adeiladu);Sgiliau Treftadaeth (Adeiladu);Dulliau Adeiladu Arloesol/Modern;Triniaethau Inswleiddio ac Adeiladu (Adeiladu);Systemau Mewnol (Adeiladu);Asffalt Mastig (Adeiladu);Gweithrediadau Pyst Sylfaen (Adeiladu);Gosod Peiriannau (Adeiladu);Gweithrediadau Peiriannau (Adeiladu);Plastro (Adeiladu);Gweithrediadau Tyniannu Pyst (Adeiladu);Gosodiadau Gwrthsafol (Adeiladu);Galwedigaethau Toi (Adeiladu);Logisteg Safleoedd (Adeiladu);Galwedigaethau Concrit Arbenigol (Adeiladu);Galwedigaethau Gosod Arbenigol (Adeiladu);Gosod Dur (Adeiladu);Gwaith Saer Maen (Adeiladu);Galwedigaethau Gwaith Isadeiledd (Adeiladu);Galwedigaethau Gwaith Uwchadeiledd (Adeiladu);Rheoli Traffig Dros Dro (Adeiladu);Inswleiddio Thermol (Adeiladu);Galwedigaethau Trywel (Adeiladu);Gweithrediadau Twnnel (Adeiladu);Teilsio Waliau a Lloriau (Adeiladu);Systemau Toi Pilenni Gwrth-ddŵr (Adeiladu);Saernïo Coed â Pheiriannau (Adeiladu/Allwthiadau Melin Lifio/Dodrefn);Cadw Coed – Rhag-driniaeth Ddiwydiannol (Adeiladu);Gwaredu Gwastraff Peryglus a Gwastraff nad yw’n Beryglus (Adeiladu)COSVR642 CITBGalwedigaethau Coed (Adeiladu);Gweithrediadau Cyrraedd a Rigio (Adeiladu);Galwedigaethau Gwasanaethau Diwydiannol Cysylltiedig (Adeiladu);Gweithrediadau Cynnal a Chadw Adeiladau (Aml-grefft);Galwedigaethau Cerfio (Adeiladu);Peirianneg Simneiau (Adeiladu);Galwedigaethau Cladio (Adeiladu);Gweithrediadau Adeiladu a Gwasanaethau Peirianneg Sifil;Gweithrediadau Deifio Adeiladu;Cynnal Peiriannau neu Beirianwaith (Adeiladu);Rheoli Gweithrediadau Codi (Adeiladu);Galwedigaethau Gorffen Addurniadol a Phaentio Diwydiannol (Adeiladu);Dymchwel;Gosod Concrit a Rag-gastiwyd (Adeiladu);Ffitiadau Mewnol (Adeiladu);Galwedigaethau Gorchuddion Lloriau (Adeiladu);Ffurfwaith (Adeiladu);Sgiliau Treftadaeth (Adeiladu);Dulliau Adeiladu Arloesol/Modern;Triniaethau Inswleiddio ac Adeiladu (Adeiladu);Systemau Mewnol (Adeiladu);Asffalt Mastig (Adeiladu);Gweithrediadau Pyst Sylfaen (Adeiladu);Gosod Peiriannau (Adeiladu);Gweithrediadau Peiriannau (Adeiladu);Plastro (Adeiladu);Gweithrediadau Tyniannu Pyst (Adeiladu);Gosodiadau Gwrthsafol (Adeiladu);Galwedigaethau Toi (Adeiladu);Logisteg Safleoedd (Adeiladu);Galwedigaethau Concrit Arbenigol (Adeiladu);Galwedigaethau Gosod Arbenigol (Adeiladu);Gosod Dur (Adeiladu);Gwaith Saer Maen (Adeiladu);Galwedigaethau Gwaith Isadeiledd (Adeiladu);Galwedigaethau Gwaith Uwchadeiledd (Adeiladu);Rheoli Traffig Dros Dro (Adeiladu);Inswleiddio Thermol (Adeiladu);Galwedigaethau Trywel (Adeiladu);Gweithrediadau Twnnel (Adeiladu);Teilsio Waliau a Lloriau (Adeiladu);Systemau Toi Pilenni Gwrth-ddŵr (Adeiladu);Saernïo Coed â Pheiriannau (Adeiladu/Allwthiadau Melin Lifio/Dodrefn);Cadw Coed – Rhag-driniaeth Ddiwydiannol (Adeiladu);Gwaredu Gwastraff Peryglus a Gwastraff nad yw’n Beryglus (Adeiladu)
Cadarnhau'r dull gweithio galwedigaethol3148502/06/20 14:45:06https://www.ukstandards.org.uk/PublishedWelshNos/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfCITBGoruchwylio Gwaith Galwedigaethol (Adeiladu);Gweithrediadau Cyrraedd a Rigio (Adeiladu);Galwedigaethau Cladio (Adeiladu);Galwedigaethau Gorffen Addurniadol a Phaentio Diwydiannol (Adeiladu);Galwedigaethau Gorchuddion Lloriau (Adeiladu);Ffurfwaith (Adeiladu);Sgiliau Treftadaeth (Adeiladu);Systemau Mewnol (Adeiladu);Gweithrediadau Cynnal a Chadw Adeiladau (Aml-grefft);Asffalt Mastig (Adeiladu);Plastro (Adeiladu);Galwedigaethau Toi (Adeiladu);Galwedigaethau Gosod Arbenigol (Adeiladu);Gwaith Saer Maen (Adeiladu);Galwedigaethau Gwaith Isadeiledd (Adeiladu);Galwedigaethau Trywel (Adeiladu);Teilsio Waliau a Lloriau (Adeiladu);Saernïo Coed â Pheiriannau (Adeiladu/Allwthiadau Melin Lifio/Dodrefn);Galwedigaethau Coed (Adeiladu);Gwaredu Gwastraff Peryglus a Gwastraff nad yw’n Beryglus (Adeiladu)COSVR211CITBGoruchwylio Gwaith Galwedigaethol (Adeiladu);Gweithrediadau Cyrraedd a Rigio (Adeiladu);Galwedigaethau Cladio (Adeiladu);Galwedigaethau Gorffen Addurniadol a Phaentio Diwydiannol (Adeiladu);Galwedigaethau Gorchuddion Lloriau (Adeiladu);Ffurfwaith (Adeiladu);Sgiliau Treftadaeth (Adeiladu);Systemau Mewnol (Adeiladu);Gweithrediadau Cynnal a Chadw Adeiladau (Aml-grefft);Asffalt Mastig (Adeiladu);Plastro (Adeiladu);Galwedigaethau Toi (Adeiladu);Galwedigaethau Gosod Arbenigol (Adeiladu);Gwaith Saer Maen (Adeiladu);Galwedigaethau Gwaith Isadeiledd (Adeiladu);Galwedigaethau Trywel (Adeiladu);Teilsio Waliau a Lloriau (Adeiladu);Saernïo Coed â Pheiriannau (Adeiladu/Allwthiadau Melin Lifio/Dodrefn);Galwedigaethau Coed (Adeiladu);Gwaredu Gwastraff Peryglus a Gwastraff nad yw’n Beryglus (Adeiladu)
Datblygu a chynnal perthnasoedd gwaith da3148402/06/20 14:45:05https://www.ukstandards.org.uk/PublishedWelshNos/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfCITBGoruchwylio Gwaith Galwedigaethol (Adeiladu);Gweithrediadau Cyrraedd a Rigio (Adeiladu);Galwedigaethau Cladio (Adeiladu);Galwedigaethau Gorffen Addurniadol a Phaentio Diwydiannol (Adeiladu);Galwedigaethau Gorchuddion Lloriau (Adeiladu);Ffurfwaith (Adeiladu);Sgiliau Treftadaeth (Adeiladu);Systemau Mewnol (Adeiladu);Gweithrediadau Cynnal a Chadw Adeiladau (Aml-grefft);Asffalt Mastig (Adeiladu);Plastro (Adeiladu);Galwedigaethau Toi (Adeiladu);Galwedigaethau Gosod Arbenigol (Adeiladu);Gwaith Saer Maen (Adeiladu);Galwedigaethau Gwaith Isadeiledd (Adeiladu);Galwedigaethau Trywel (Adeiladu);Teilsio Waliau a Lloriau (Adeiladu);Saernïo Coed â Pheiriannau (Adeiladu/Allwthiadau Melin Lifio/Dodrefn);Galwedigaethau Coed (Adeiladu)COSVR210CITBGoruchwylio Gwaith Galwedigaethol (Adeiladu);Gweithrediadau Cyrraedd a Rigio (Adeiladu);Galwedigaethau Cladio (Adeiladu);Galwedigaethau Gorffen Addurniadol a Phaentio Diwydiannol (Adeiladu);Galwedigaethau Gorchuddion Lloriau (Adeiladu);Ffurfwaith (Adeiladu);Sgiliau Treftadaeth (Adeiladu);Systemau Mewnol (Adeiladu);Gweithrediadau Cynnal a Chadw Adeiladau (Aml-grefft);Asffalt Mastig (Adeiladu);Plastro (Adeiladu);Galwedigaethau Toi (Adeiladu);Galwedigaethau Gosod Arbenigol (Adeiladu);Gwaith Saer Maen (Adeiladu);Galwedigaethau Gwaith Isadeiledd (Adeiladu);Galwedigaethau Trywel (Adeiladu);Teilsio Waliau a Lloriau (Adeiladu);Saernïo Coed â Pheiriannau (Adeiladu/Allwthiadau Melin Lifio/Dodrefn);Galwedigaethau Coed (Adeiladu)
Cydymffurfio â gofynion iechyd, diogelwch a lles cyffredinol yn y gweithle3148302/06/20 14:45:01https://www.ukstandards.org.uk/PublishedWelshNos/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfCITBGalwedigaethau Coed (Adeiladu);Gweithrediadau Cyrraedd a Rigio (Adeiladu);Galwedigaethau Gwasanaethau Diwydiannol Cysylltiedig (Adeiladu);Gweithrediadau Cynnal a Chadw Adeiladau (Aml-grefft);Galwedigaethau Cerfio (Adeiladu);Peirianneg Simneiau (Adeiladu);Galwedigaethau Cladio (Adeiladu);Gweithrediadau Adeiladu a Gwasanaethau Peirianneg Sifil;Gweithrediadau Deifio Adeiladu;Cynnal Peiriannau neu Beirianwaith (Adeiladu);Rheoli Gweithrediadau Codi (Adeiladu);Galwedigaethau Gorffen Addurniadol a Phaentio Diwydiannol (Adeiladu);Dymchwel;Gosod Concrit a Rag-gastiwyd (Adeiladu);Ffitiadau Mewnol (Adeiladu);Galwedigaethau Gorchuddion Lloriau (Adeiladu);Ffurfwaith (Adeiladu);Sgiliau Treftadaeth (Adeiladu);Dulliau Adeiladu Arloesol/Modern;Triniaethau Inswleiddio ac Adeiladu (Adeiladu);Systemau Mewnol (Adeiladu);Asffalt Mastig (Adeiladu);Gweithrediadau Pyst Sylfaen (Adeiladu);Gosod Peiriannau (Adeiladu);Gweithrediadau Peiriannau (Adeiladu);Plastro (Adeiladu);Gweithrediadau Tyniannu Pyst (Adeiladu);Gosodiadau Gwrthsafol (Adeiladu);Galwedigaethau Toi (Adeiladu);Logisteg Safleoedd (Adeiladu);Galwedigaethau Concrit Arbenigol (Adeiladu);Galwedigaethau Gosod Arbenigol (Adeiladu);Gosod Dur (Adeiladu);Gwaith Saer Maen (Adeiladu);Galwedigaethau Gwaith Isadeiledd (Adeiladu);Galwedigaethau Gwaith Uwchadeiledd (Adeiladu);Rheoli Traffig Dros Dro (Adeiladu);Inswleiddio Thermol (Adeiladu);Galwedigaethau Trywel (Adeiladu);Gweithrediadau Twnnel (Adeiladu);Teilsio Waliau a Lloriau (Adeiladu);Systemau Toi Pilenni Gwrth-ddŵr (Adeiladu);Saernïo Coed â Pheiriannau (Adeiladu/Allwthiadau Melin Lifio/Dodrefn);Cadw Coed – Rhag-driniaeth Ddiwydiannol (Adeiladu)COSVR641CITBGalwedigaethau Coed (Adeiladu);Gweithrediadau Cyrraedd a Rigio (Adeiladu);Galwedigaethau Gwasanaethau Diwydiannol Cysylltiedig (Adeiladu);Gweithrediadau Cynnal a Chadw Adeiladau (Aml-grefft);Galwedigaethau Cerfio (Adeiladu);Peirianneg Simneiau (Adeiladu);Galwedigaethau Cladio (Adeiladu);Gweithrediadau Adeiladu a Gwasanaethau Peirianneg Sifil;Gweithrediadau Deifio Adeiladu;Cynnal Peiriannau neu Beirianwaith (Adeiladu);Rheoli Gweithrediadau Codi (Adeiladu);Galwedigaethau Gorffen Addurniadol a Phaentio Diwydiannol (Adeiladu);Dymchwel;Gosod Concrit a Rag-gastiwyd (Adeiladu);Ffitiadau Mewnol (Adeiladu);Galwedigaethau Gorchuddion Lloriau (Adeiladu);Ffurfwaith (Adeiladu);Sgiliau Treftadaeth (Adeiladu);Dulliau Adeiladu Arloesol/Modern;Triniaethau Inswleiddio ac Adeiladu (Adeiladu);Systemau Mewnol (Adeiladu);Asffalt Mastig (Adeiladu);Gweithrediadau Pyst Sylfaen (Adeiladu);Gosod Peiriannau (Adeiladu);Gweithrediadau Peiriannau (Adeiladu);Plastro (Adeiladu);Gweithrediadau Tyniannu Pyst (Adeiladu);Gosodiadau Gwrthsafol (Adeiladu);Galwedigaethau Toi (Adeiladu);Logisteg Safleoedd (Adeiladu);Galwedigaethau Concrit Arbenigol (Adeiladu);Galwedigaethau Gosod Arbenigol (Adeiladu);Gosod Dur (Adeiladu);Gwaith Saer Maen (Adeiladu);Galwedigaethau Gwaith Isadeiledd (Adeiladu);Galwedigaethau Gwaith Uwchadeiledd (Adeiladu);Rheoli Traffig Dros Dro (Adeiladu);Inswleiddio Thermol (Adeiladu);Galwedigaethau Trywel (Adeiladu);Gweithrediadau Twnnel (Adeiladu);Teilsio Waliau a Lloriau (Adeiladu);Systemau Toi Pilenni Gwrth-ddŵr (Adeiladu);Saernïo Coed â Pheiriannau (Adeiladu/Allwthiadau Melin Lifio/Dodrefn);Cadw Coed – Rhag-driniaeth Ddiwydiannol (Adeiladu)