By continuing to browse our site, you are consenting to the use of cookies. Click here for more information on the cookies we use.

Hide
Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys
Mewngofnodi

Darganfyddwr NOS

For more details on NOS, contact nos@sds.co.uk

 

 

 

Cyfrannu at arweinyddiaeth dechnegol ar weithgareddau datgomisiynu niwclear5621501/09/21 15:31:236https://www.ukstandards.org.uk/PublishedWelshNos/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfCogentDatgomisiynu NiwclearCOGN420CogentDatgomisiynu Niwclear
Dadhalogi peirianwaith, strwythurau ac offer ar gyfer datgomisiynu 5621401/09/21 15:31:21https://www.ukstandards.org.uk/PublishedWelshNos/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfCogentDatgomisiynu NiwclearCOGN403CogentDatgomisiynu Niwclear
Cynnal gweithdrefnau cynnal a chadw ataliol wedi'u cynllunio ar offer a ddefnyddir mewn prosesau datgomisiynu niwclear5621301/09/21 15:31:18https://www.ukstandards.org.uk/PublishedWelshNos/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfCogentDatgomisiynu NiwclearCOGN413 CogentDatgomisiynu Niwclear
Profi ac addasu offer a ddefnyddir mewn gwaith datgomisiynu niwclear i fodloni gofynion gweithredol5621201/09/21 15:31:16https://www.ukstandards.org.uk/PublishedWelshNos/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfCogentDatgomisiynu NiwclearCOGN414 CogentDatgomisiynu Niwclear
Goruchwylio gwaith ymbelydredd5621101/09/21 15:31:14https://www.ukstandards.org.uk/PublishedWelshNos/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfCogentDatgomisiynu NiwclearCOGN422CogentDatgomisiynu Niwclear
Paratoi offer peirianyddol i'w ddefnyddio mewn amgylchedd a reolir gan ymbelydredd/halogiad5621001/09/21 15:31:123https://www.ukstandards.org.uk/PublishedWelshNos/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfCogentDatgomisiynu NiwclearCOGN407 CogentDatgomisiynu Niwclear
Paratoi ardaloedd a reolir gan halogiad ar gyfer datgomisiynu niwclear5620501/09/21 15:31:09https://www.ukstandards.org.uk/PublishedWelshNos/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfCogentDatgomisiynu NiwclearCOGN410CogentDatgomisiynu Niwclear
Monitro cyflyrau radiolegol yn weithredol5619301/09/21 15:31:08https://www.ukstandards.org.uk/PublishedWelshNos/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfCogentDatgomisiynu NiwclearCOGN416 CogentDatgomisiynu Niwclear
Gweithredu offer rheoledig o bell i'w ddefnyddio mewn gwaith datgomisiynu niwclear5619201/09/21 15:31:06https://www.ukstandards.org.uk/PublishedWelshNos/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfCogentDatgomisiynu NiwclearCOGN415 CogentDatgomisiynu Niwclear
Lleihau a phecynnu gwastraff ymbelydrol mewn amgylchedd datgomisiynu niwclear5618701/09/21 15:31:03https://www.ukstandards.org.uk/PublishedWelshNos/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfCogentDatgomisiynu NiwclearCOGN401CogentDatgomisiynu Niwclear