By continuing to browse our site, you are consenting to the use of cookies. Click here for more information on the cookies we use.

Hide
Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys
Mewngofnodi

Darganfyddwr NOS

For more details on NOS, contact nos@sds.co.uk

 

 

 

Amddiffyn eich hun rhag risg trais yn y gwaith5424113/11/20 13:25:59https://www.ukstandards.org.uk/PublishedWelshNos/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfSkills for JusticeSafonau cyffredin ar draws y sector CyfiawnderSFJAF2Skills for JusticeSafonau cyffredin ar draws y sector Cyfiawnder
Sicrhau bod eich camau gweithredu eich hun yn lleihau risgiau i iechyd a diogelwch5424213/11/20 13:26:00https://www.ukstandards.org.uk/PublishedWelshNos/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfSkills for JusticeSafonau cyffredin ar draws y sector CyfiawnderSFJAF1Skills for JusticeSafonau cyffredin ar draws y sector Cyfiawnder
Rheoli gwrthdaro5424013/11/20 13:25:57https://www.ukstandards.org.uk/PublishedWelshNos/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfSkills for JusticePlismona a Gorfodi'r GyfraithSFJGC10Skills for JusticePlismona a Gorfodi'r Gyfraith
Cynrychioli eich asiantaeth eich hun yng nghyfarfodydd asiantaethau eraill5423913/11/20 13:25:56https://www.ukstandards.org.uk/PublishedWelshNos/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfSkills for JusticeCyfiawnder CymunedolSFJAD3Skills for JusticeCyfiawnder Cymunedol
Hyrwyddo gwaith amlasiantaeth yng nghyfarfodydd asiantaethau5423813/11/20 13:25:54https://www.ukstandards.org.uk/PublishedWelshNos/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfSkills for JusticeAdsefydlu Troseddwyr;Cyfiawnder IeuenctidSFJAD5Skills for JusticeAdsefydlu Troseddwyr;Cyfiawnder Ieuenctid
Cyfathrebu â phobl o grwpiau agored i niwed5423713/11/20 13:25:52https://www.ukstandards.org.uk/PublishedWelshNos/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfSkills for JusticeDarparu cyngor ac eiriolaeth annibynnol ynghylch trais rhywiolSFJAB8Skills for JusticeDarparu cyngor ac eiriolaeth annibynnol ynghylch trais rhywiol
Cyfathrebu ac ymgysylltu â phlant, pobl ifanc, a'u teuluoedd a'u gofalwyr5423613/11/20 13:25:50https://www.ukstandards.org.uk/PublishedWelshNos/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfSkills for JusticeAdsefydlu Troseddwyr;Cyfiawnder IeuenctidSFJGA7Skills for JusticeAdsefydlu Troseddwyr;Cyfiawnder Ieuenctid
Cyfathrebu, ymgysylltu a hybu perthynas llawn ymddiriedaeth gydag unigolion5423513/11/20 13:25:49https://www.ukstandards.org.uk/PublishedWelshNos/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfSkills for JusticeMentora a Chyfeillio Troseddwyr a'r rhai y mae risg y byddant yn trosedduSFJGL103Skills for JusticeMentora a Chyfeillio Troseddwyr a'r rhai y mae risg y byddant yn troseddu
Rheoli llwyth achosion personol5423413/11/20 13:25:47https://www.ukstandards.org.uk/PublishedWelshNos/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfSkills for JusticeCyngor CyfreithiolSFJHA5Skills for JusticeCyngor Cyfreithiol
Cyfathrebu'n effeithiol â phobl5423313/11/20 13:25:46https://www.ukstandards.org.uk/PublishedWelshNos/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfSkills for JusticeSafonau cyffredin ar draws y sector CyfiawnderSFJAB1Skills for JusticeSafonau cyffredin ar draws y sector Cyfiawnder