By continuing to browse our site, you are consenting to the use of cookies. Click here for more information on the cookies we use.

Hide
Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys
Mewngofnodi

Darganfyddwr NOS

For more details on NOS, contact nos@sds.co.uk

 

 

 

Datblygu a chynnal perthynas â darparwyr gwasanaethau, grwpiau cymunedol ac asiantaethau yn y gymuned ehangach i gynorthwyo cynhwysiant cymdeithasol 17648116/11/21 09:54:10https://www.ukstandards.org.uk/PublishedWelshNos/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfInstructusTaiINSHOU55InstructusTai
Nodi newid i wella gwasanaethau tai a’i weithredu17648016/11/21 09:54:09https://www.ukstandards.org.uk/PublishedWelshNos/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfInstructusTaiINSHOU54InstructusTai
Recriwtio gwirfoddolwyr a’u rheoli17647916/11/21 09:54:07https://www.ukstandards.org.uk/PublishedWelshNos/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfInstructusTaiINSHOU53InstructusTai
Datblygu ac adolygu trefniadau cydweithio i ddarparu gwasanaethau i fodloni gofynion defnyddwyr 17647816/11/21 09:54:05https://www.ukstandards.org.uk/PublishedWelshNos/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfInstructusTaiINSHOU52InstructusTai
Cynnal cofnodion ac adroddiadau a’u diweddaru 17647716/11/21 09:54:03https://www.ukstandards.org.uk/PublishedWelshNos/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfInstructusTaiINSHOU51InstructusTai
Datblygu cynlluniau monitro ac adolygu dulliau darparu gwasanaethau i ddiwallu anghenion unigolion y mae angen gwasanaethau iechyd a gofal arnynt17647616/11/21 09:54:01https://www.ukstandards.org.uk/PublishedWelshNos/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfInstructusTaiINSHOU50InstructusTai
Cynnal asesiadau o anghenion gofal unigol a’u monitro 17647516/11/21 09:53:58https://www.ukstandards.org.uk/PublishedWelshNos/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfInstructusTaiINSHOU49InstructusTai
Datblygu arferion sy'n hyrwyddo dewis a lles pob unigolyn a’u hamddiffyn17647416/11/21 09:53:56https://www.ukstandards.org.uk/PublishedWelshNos/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfInstructusTaiINSHOU48InstructusTai
Datblygu trefniadau gweithio mewn partneriaeth a’u rheoli17647316/11/21 09:53:54https://www.ukstandards.org.uk/PublishedWelshNos/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfInstructusTaiINSHOU47InstructusTai
Rheoli prosesau ymgynghori ac adborth gyda chwsmeriaid a rhanddeiliaid17647216/11/21 09:53:53https://www.ukstandards.org.uk/PublishedWelshNos/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfInstructusTaiINSHOU46InstructusTai