By continuing to browse our site, you are consenting to the use of cookies. Click here for more information on the cookies we use.

Hide
Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys
Mewngofnodi

Polisi Cwcis

Beth yw cwci?

Mae cwcis yn ffeiliau testun sy'n cynnwys symiau bach o wybodaeth a gaiff eu lawrlwytho i'ch dyfais wrth ymweld â gwefan. Yna caiff y cwcis eu hanfon yn ôl i'r wefan wreiddiol ar bob ymweliad dilynol, neu i wefan arall sy'n cydnabod y cwci hwnnw. Mae cwcis yn ddefnyddiol gan eu bod yn caniatáu gwefan i adnabod dyfais defnyddiwr. Mae cwcis yn gwneud llawer o wahanol swyddi, fel gadael i chi lywio rhwng tudalennau'n effeithlon, gan gofio eich dewisiadau, ac i wella profiad y defnyddiwr yn gyffredinol. Gallant hefyd helpu i sicrhau bod hysbysebion a welwch ar-lein yn fwy perthnasol i chi a'ch diddordebau. Mae'r cwcis a ddefnyddiwyd ar y wefan hon wedi cael eu categoreiddio yn seiliedig ar y categorïau a geir yn y canllaw Cookie ICC UK. Mae rhestr o'r holl gwcis a ddefnyddiwyd ar y wefan hon yn ôl categori wedi'i nodi isod:

Categori 1: cwcis angenrheidiol yn llym

Mae'r cwcis hyn yn hanfodol er mwyn eich galluogi i symud o gwmpas y wefan a defnyddio ei nodweddion, megis mynediad i feysydd diogel y wefan. Heb y cwcis hyn, ni ellir darparu'r gwasanaethau yr ydych wedi gofyn amdanynt, fel basgedi siopa neu e-bilio.

Categori 2: cwcis perfformiad

Mae'r cwcis hyn yn casglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio gwefan, er enghraifft pa dudalennau sy'n ymweld â hwy yn fwyaf aml, ac os ydynt yn cael negeseuon gwall o dudalennau gwe. Nid yw'r cwcis hyn yn casglu gwybodaeth sy'n dynodi ymwelydd. Mae'r holl wybodaeth y mae'r cwcis hyn yn ei gasglu wedi'i chyfuno ac felly'n ddienw. Fe'i defnyddir yn unig i wella sut mae gwefan yn gweithio.

Math, pwrpas ac ymwthioldeb y cwcis a ddefnyddiwn:


Gwefan SGC (NOS) (http://nos.ukces.org.uk)

 

Cwci EnwPwrpasGwybodaeth ychwanegol
Microsoft SharePoint WSS_KeepSessionAuthenticatedGan fod dilysiad dienw wedi'i alluogi ar gyfer y gylchfa hon ar y we sy'n defnyddio dilysu integredig Windows, mae SharePoint yn defnyddio Cwci WSS_Keepsessionauthenticated i atal dychwelyd i'r wefan yn ddienw.

Daw i ben pan fydd y sesiwn yn gorffen 

 

Microsoft SharePointWSS_FullScreenModeCwci Microsoft SharePoint at ddefnydd mewnol o'r cymhwysiad er mwyn galluogi cyfathrebu, adnabod sesiwn y defnyddiwr, a/neu cyfnewid gwybodaeth gyda'r rheolydd cynnwys  Daw i ben pan fydd y sesiwn yn gorffen
Google Analytics

__utma
__utmb
__utmc
__utmv
__utmz

__utmt

Defnyddir y cwcis hyn i gasglu gwybodaeth am sut bydd ymwelwyr yn defnyddio'n safle ni. Byddwn ni'n defnyddio'r wybodaeth i gynhyrchu adroddiadau ac i'n helpu i wella'r safle.

Cwci sesiwn yw __utmc, caiff ei ddileu ar ddiwedd eich sesiwn.  Cwcis parhaus yw'r lleill i gyd a ddaw i ben 2 flynedd, 30 munud, 2 flynedd , 6 mis a 10 munud yn eu tro

Gellir cael rhagor o wybodaeth  ar wefan Google Analytics.

Baner Cwcis yr UE   UE (EU)Caiff y Cwci parhaus hwn ei gadw pan fydd y botwm ' hide' ar faner cwcis yr UE yn cael ei glicio.

Daw i ben ar ôl 10 mlynedd

 

Arolwg 'Popup' Arolwg 'Popup' Caiff y cwci parhaus hwn ei gadw ar ôl cwblhau'r arolwg sydyn (Popup)Daw i ben ar ôl 6 mis