By continuing to browse our site, you are consenting to the use of cookies. Click here for more information on the cookies we use.

Hide
Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys
Mewngofnodi

Cartref

Cronfa ar gyfer yr holl Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol cymeradwy

Mae'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS) yn ddatganiadau o'r safonau perfformiad y mae'n rhaid i unigolion eu cyflawni wrth gyflawni swyddogaethau yn y gweithle, ynghyd â manylebau gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol.


 Darganfod NOS yma

​ 


Sut i ddod o hyd i'r NOS cywir

3 cam hawdd i ddod o hyd i'r Safon Galwedigaethol Cenedlaethol cywir

1

Nodwch Allweddeiriau neu RhCU/URN

Adnabyddir SGC trwy Rif Cofrestru Unigryw (RhCU/URN) a gellir defnyddio hwn i Chwilio.  Gellir defnyddio allweddeiriau ar gyfer set ehangach o ganlyniadau.

2

Dewiswch Sector Busnes (Set)

Caiff SGC eu grwpio yn Setiau sy’n perthyn i’r sector y gellir eu defnyddio ynddo. Amrywiant o ran eu nifer, gan ddibynnu ar anghenion y sector. 

3

Dewiswch Alwedigaeth

Alinir y SGC i’r galwedigaethau perthnasol pan fyddant yn cael eu datblygu ac mae Chwilio yn ôl y rhain yn rhoi i chi set ehangach o ganlyniadau chwilio.


There are no news items currently to show in this view.
  
  
  
Categori
  
Does dim eitemau i'w dangos yng ngwedd "Digwyddiadau i ddod" y rhestr.

Defnyddio Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol

Gellir defnyddio SGC mewn llawer o ffyrdd

Cyflogwyr

Creu safonau cymhwysedd ar gyfer rolau a chyfrifoldebau gweithwyr.

Ceiswyr Swyddi

Diweddaru CV, canfod gofynion swyddi o ran sgiliau a meini prawf perfformiad.

Darparwr hyfforddiant

Paratoi deunyddiau hyfforddi ar gyfer galwedigaethau penodol.

Unigolion

Ymchwilio i wahanol fathau o swyddi a gosod eu sgiliau/profiad yn erbyn y rhai sydd eu hangen.

Gweithwyr

Llunio swydd-ddisgrifiad a gwella cymhwysedd staff ar gyfer diwydiannau penodol.

Myfyrwyr

Casglu gwybodaeth ar gyfer deunyddiau astudio a dysgu gwahanol fathau o lefelau.

Sefydliad Addysgol

At bwrpas addysgu, creu deunyddiau cwrs ar gyfer myfyrwyr ac athrawon.

Gweithiwr proffesiynol AD (HR)

Llunio swydd-ddisgrifiadau ar gyfer recriwtio staff newydd neu gynllun hyfforddi ar gyfer gwahanol fathau o swyddi.