Datblygu a chynnal perthynas â darparwyr gwasanaethau, grwpiau cymunedol ac asiantaethau yn y gymuned ehangach i gynorthwyo cynhwysiant cymdeithasol

URN: INSHOU55
Sectorau Busnes (Suites): Tai
Datblygwyd gan: Skills CFA
Cymeradwy ar: 29 Maw 2019

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â datblygu a chynnal perthynas â darparwyr gwasanaethau perthnasol, grwpiau cymunedol ac asiantaethau yn y gymuned ehangach i gynorthwyo cynhwysiant cymdeithasol. Mae hefyd yn golygu hyrwyddo gwasanaeth eich sefydliad i'r gymuned ehangach a chynyddu eu dealltwriaeth ohono.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. nodi darparwyr gwasanaethau, grwpiau cymunedol ac asiantaethau sy'n berthnasol i'r gwasanaeth a ddarperir gan eich sefydliad
 2. datblygu a chynnal perthynas â darparwyr gwasanaethau perthnasol yn y gymuned ehangach
 3. cyfrannu mewn grwpiau, asiantaethau a gwasanaethau cymunedol a gweithio gyda nhw yn y gymuned ehangach
 4. cynorthwyo cynhwysiant cymdeithasol ar gyfer eich cleientiaid drwy ymgysylltu'n ehangach â'r gymuned
 5. gweithio gyda darparwyr gwasanaethau, grwpiau cymunedol ac asiantaethau i ychwanegu gwerth at wasanaeth eich sefydliad ac ehangu'r cyfleoedd i gleientiaid
 6. cynorthwyo cleientiaid i ddefnyddio darparwyr gwasanaethau, grwpiau cymunedol ac asiantaethau i integreiddio neu ail-integreiddio eu hunain yn y gymuned ehangach
 7. hyrwyddo gwasanaeth eich sefydliad i ddarparwyr gwasanaethau, grwpiau cymunedol ac asiantaethau i gynyddu eu mynediad ato
 8. cynorthwyo'r gymuned ehangach i ddeall gwasanaethau eich sefydliad fel ffynhonnell cymorth arbenigol
 9. cynorthwyo'r gymuned ehangach i gynyddu ei hadnoddau 
 10. cynorthwyo cydweithio rhwng eich sefydliad a darparwyr gwasanaethau, grwpiau cymunedol ac asiantaethau

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. y ffyrdd perthnasol o nodi darparwyr gwasanaethau, grwpiau cymunedol ac asiantaethau sy'n gysylltiedig â'r gwasanaeth sy'n cael ei ddarparu gan eich sefydliad 
 2. y dulliau perthnasol o ddatblygu a chynnal perthynas â darparwyr gwasanaethau perthnasol y tu allan i'ch sefydliad
 3. y dulliau perthnasol o gyfathrebu â darparwyr gwasanaethau yn y gymuned ehangach
 4. y gwahanol fathau o gydweithio â darparwyr gwasanaethau, grwpiau cymunedol ac asiantaethauy dulliau perthnasol ar gyfer sicrhau cynhwysiant cymdeithasol eich cleientiaid a thrwy ymgysylltu'n ehangach â'r gymuned
 5. egwyddorion perthnasol cynhwysiant cymdeithasol a'u heffaith ar ddarparu eich gwasanaeth sefydliadol
 6. y gwahanol ffyrdd o weithio gyda darparwyr gwasanaethau, grwpiau cymunedol ac asiantaethau i ychwanegu gwerth at wasanaeth eich sefydliad i gleientiaid
 7. y gwahanol ffyrdd y gall cleientiaid integreiddio neu ail-integreiddio i'r gymuned ehangach
 8. rôl darparwyr gwasanaethau, grwpiau cymunedol ac asiantaethau wrth gynorthwyo cleientiaid i integreiddio neu ail-integreiddio yn y gymuned ehangach
 9. y dulliau perthnasol o hyrwyddo gwasanaeth eich sefydliad i ddarparwyr gwasanaethau, grwpiau cymunedol ac asiantaethau
 10. y gwahanol ffyrdd o annog darparwyr gwasanaethau, grwpiau cymunedol ac asiantaethau i wneud mwy o ddefnydd o wasanaeth eich sefydliad
 11. y cymorth arbenigol perthnasol y mae eich sefydliad yn ei roi i'r gymuned ehangach
 12. sut i gyflwyno'r cyfraniad y mae'r gwasanaethau a ddarperir gan eich sefydliad yn ei wneud i'r gymuned ehangach
 13. sut mae eich sefydliad yn cyfrannu at gynyddu adnoddau yn y gymuned ehangach

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

06 Ion 2024

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Instructus

URN gwreiddiol

ASTH303

Galwedigaethau Perthnasol

Cynorthwy-ydd Cynnwys Preswylwyr, Cynorthwy-ydd Tai, Cynorthwy-ydd Cymdogaeth, Gweinyddwr Tai, Cynorthwy-ydd Gosod Eiddo, Rheolwr Portffolio Cynorthwyol (heb bortffolio), Trafodwr Gosod Llety, Cynorthwy-ydd Refeniw, Cynorthwy-ydd Atgyweirio

Cod SOC

3234

Geiriau Allweddol

eiddo; ymchwilio; delio; torri cytundeb; llety; tenantiaeth; trwydded; lesddeiliad; cytundebau; cwsmeriaid; dogfennaeth; diogelwch; cymorth; deddfwriaeth; cydraddoldeb; amrywiaeth; diogel; trefnu; cymuned ehangach; grwpiau cymunedol;