Datblygu ymwybyddiaeth eich cyfranogwyr a'ch grwp

URN: CCSDL20
Sectorau Busnes (Suites): Arweinyddiaeth Ddawns
Datblygwyd gan: Creative & Cultural Skills
Cymeradwy ar: 01 Maw 2011

Trosolwg

​Mae'r safon hon yn ymwneud â sicrhau eich bod yn ymwybodol ohonoch eich hunan ac yn datblygu ymwybyddiaeth o'r unigolion yn eich grwpiau, er mwyn helpu i ddatblygu ansawdd y gwaith a gynhyrchir. Disgwylir i chi nodi a chofnodi'r hyn rydych chi ac unigolion yn y grŵp wedi'i ddysgu.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

  1. ​nodi eich paramedrau a'ch sgiliau eich hun, a datblygu ymwybyddiaeth o botensial personol ymhlith unigolion yn eich sesiynau dawns 
  2. datblygu a chynnal diwylliant cadarnhaol o gasglu adborth gan eich grwp er mwyn llywio a datblygu eich gwaith 
  3. cyfathrebu'n hyderus â'ch grwp ar unrhyw adeg yn eich sesiwn i ofyn sut maen nhw'n dod ymlaen, a bod yn barod i newid gweithgaredd neu lefel egni mewn ymateb i'w hadborth 
  4. adnabod a chofnodi'r hyn rydych chi ac unigolion yn eich grŵp yn ei ddysgu yn sgîl y camau a gymerwch yn eich sesiynau 


 


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

  1. ​sut mae ymgysylltu â chyfranogwyr dawns a’u cefnogi yn y broses dysgu a datblygu 
  2. sut mae datblygu amgylchedd gyda'ch grŵp sy'n ymatblyg ac yn cynnig adborth 


 


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill

​Pwyntiau cyfeirio defnyddiol ar gyfer y safon hon o gyfresi SGC eraill:
Dysgu Gydol Oes yn y Deyrnas Unedig - Datblygu hunanymwybyddiaeth yn eich grwpiau

 


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Ion 2018

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Sgiliau Creadigol a Diwylliannol

URN gwreiddiol

CCSDL20

Galwedigaethau Perthnasol

Galwedigaethau Artistig a Llenyddol, Celfyddydau Perfformio

Cod SOC


Geiriau Allweddol

arweinyddiaeth ddawns, dawns gymunedol, dawns, hunanymwybyddiaeth, cyfranogi mewn dawns