By continuing to browse our site, you are consenting to the use of cookies. Click here for more information on the cookies we use.

Hide
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Mae’r wefan hon yn cynnwys Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer pob sector diwydiant yn y DU ac yn y pendraw mae’n anelu at wella perfformiad mewn busnes, diwydiant a’r sector cyhoeddus


Ceisio mwy o wybodaeth am SGC Gweld sut y gall SGC helpu a sut maent yn cael eu defnyddio gan:


Ar gyfer chwilio nod-chwiliwrroi * ar ddiwedd eich term chwilio

 

 

Monitro gwylwyr a delio â phroblemau torf2640205/11/2014 15:41:08STS_ListItem_10007https://www.ukstandards.org.uk/PublishedWelshNos/Forms/AllItems.aspx830https://www.ukstandards.org.uk05/11/2014 15:41:08pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Paratoi cyfrifon cwsmeriaid ac ymdrin â chwsmeriaid sy’n ymadael2545611/06/2014 12:20:02STS_ListItem_10007https://www.ukstandards.org.uk/PublishedWelshNos/Forms/AllItems.aspx11530https://www.ukstandards.org.uk11/06/2014 12:20:02pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Glanhau ffenestri o’r tu mewn2551911/06/2014 12:20:37STS_ListItem_10007https://www.ukstandards.org.uk/PublishedWelshNos/Forms/AllItems.aspx37580https://www.ukstandards.org.uk11/06/2014 12:20:37pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Arwain rheoli risg wrth gomisiynu, caffael a chontractio2573812/03/2014 14:44:36STS_ListItem_10007https://www.ukstandards.org.uk/PublishedWelshNos/Forms/AllItems.aspx29840https://www.ukstandards.org.uk12/03/2014 14:44:36pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Arwain a rheoli darpariaeth gwasanaethau gofal sy’n cefnogi datblygiad plant a phobl ifanc2576512/03/2014 14:42:48STS_ListItem_10007https://www.ukstandards.org.uk/PublishedWelshNos/Forms/AllItems.aspx39580https://www.ukstandards.org.uk12/03/2014 14:42:48pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Datblygu eich sgiliau i weithio’n effeithiol gyda phobl o wledydd gwahanol neu ddiwylliannau amrywiol2475211/06/2014 14:42:44STS_ListItem_10007https://www.ukstandards.org.uk/PublishedWelshNos/Forms/AllItems.aspx660https://www.ukstandards.org.uk11/06/2014 14:42:44pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Trawsdorri pren gan ddefnyddio llif gadwyn2514105/01/2018 09:56:35STS_ListItem_10007https://www.ukstandards.org.uk/PublishedWelshNos/Forms/AllItems.aspx660https://www.ukstandards.org.uk05/01/2018 09:56:35pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Cynhyrchu cynnyrch tanwydd pren mewn coetir neu goedwig2518105/01/2018 09:57:17STS_ListItem_10007https://www.ukstandards.org.uk/PublishedWelshNos/Forms/AllItems.aspx440https://www.ukstandards.org.uk05/01/2018 09:57:17pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Dewis criw a chyflenwyr er mwyn bodloni gofynion y cynhyrchiad 2803012/02/2020 14:36:12STS_ListItem_10007https://www.ukstandards.org.uk/PublishedWelshNos/Forms/AllItems.aspx330https://www.ukstandards.org.uk12/02/2020 14:36:12pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Adnabod ac argymell cyfranwyr ar gyfer cynyrchiadau2803612/02/2020 14:36:18STS_ListItem_10007https://www.ukstandards.org.uk/PublishedWelshNos/Forms/AllItems.aspx330https://www.ukstandards.org.uk12/02/2020 14:36:18pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js