By continuing to browse our site, you are consenting to the use of cookies. Click here for more information on the cookies we use.

Hide
Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys
Mewngofnodi

Cartref

Repository ar gyfer yr holl Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol cymeradwy

Mae'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS) yn ddatganiadau o'r safonau perfformiad y mae'n rhaid i unigolion eu cyflawni wrth gyflawni swyddogaethau yn y gweithle, ynghyd â manylebau gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol.


 Dewch o hyd i NOS yma

​ 


Sut i ddod o hyd i'r NOS iawn

3 cam hawdd i ddod o hyd i'r Safon Galwedigaethol Cenedlaethol gywir

1

Nodwch Allweddeiriau neu RhCU/URN

Adnabyddir SGC trwy Rif Cofrestru Unigryw (RhCU/URN) a gellir defnyddio hwn i Chwilio.  Gellir defnyddio allweddeiriau ar gyfer set ehangach o ganlyniadau.

2

Dewiswch Sector Busnes (Set)

Caiff SGC eu grwpio yn Setiau sy’n perthyn i’r sector y gellir eu defnyddio ynddo. Amrywiant o ran eu nifer, gan ddibynnu ar anghenion y sector. 

3

Dewiswch Alwedigaeth

Alinir y SGC i’r galwedigaethau perthnasol pan fyddant yn cael eu datblygu ac mae Chwilio yn ôl y rhain yn rhoi i chi set ehangach o ganlyniadau chwilio.


Defnyddio Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol

Gellirdefnyddio SGC mewnllawer o ffyrdd

Cyflogwyr

Creu safonaucymhwysedd ar gyferrolau a chyfrifoldebaugweithwyr.

Ceiswyr Swyddi

Diweddaru CV, canfodgofynionswyddi o ran sgiliau a meiniprawfperfformiad.

Darparwr hyfforddiant

Paratoi deunyddiauhyfforddi ar gyfergalwedigaethaupenodol.

Unigolion

Ymchwilio iwahanolfathau o swyddi a gosodeusgiliau/profiadynerbyn y rhaisyddeuhangen.

Gweithwyr

Llunioswydd-ddisgrifiad a gwellacymhwysedd staff ar gyferdiwydiannaupenodol.

Myfyrwyr

Casglu gwybodaeth ar gyferdeunyddiauastudio a dysgugwahanolfathau o lefelau.

Sefydliad Addysgol

At bwrpasaddysgu, creudeunyddiaucwrs ar gyfermyfyrwyr ac athrawon.

Gweithiwr proffesiynol AD (HR)

Llunioswydd-ddisgrifiad ar gyferrecriwtio staff newydd neu gynllunhyfforddi ar gyfergwahanolfath o sgiliau.